ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ:

 

   Σχολ.έτους 2015-16:

    Επισκέψεις-Εκδρομές-Εκδηλώσεις

    Σχολή Γονέων

    Θεατρικό εργαστήρι

    Η Κινηματογραφική Λέσχη μας

    Προγράμματα στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων

 

   Σχολ.έτους 2014-15:

     Επισκέψεις-Εκδρομές-Εκδηλώσεις

     Προγράμματα στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων

 

   Σχολ.Έτος 2013-14

     Επισκέψεις-Εκδρομές-Εκδηλώσεις

     Προγράμματα στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων

 

   Σχολ.Έτος 2012-2013

     Επισκέψεις-Εκδρομές-Εκδηλώσεις

     Προγράμματα στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων

 

   Σχολ.Έτος 2011-2012

       Επισκέψεις-Εκδρομές-Εκδηλώσεις

       Προγράμματα στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων

 

    Σχολ.Έτος 2006-2007

       Το νερό-Πηγή ζωής

       Μετάβαση στην Ιταλία

 

    Σχολ.Έτος 2005-2006:

       Εκδρομή στον Παρνασσό

        Βραβεία Α-Γ-ρίων

 

    Σχολ.Έτος 2004-2005:

        Εκδρομή στα Ιωάννινα

 

    Σχολ.Έτος 2003-2004

        Πρ/μμα Ολ/κής Εκεχειρίας

 

    Σχολ.Έτος 2002-2003

 

    Σχολ.Έτος 2001-2002

 

   Προηγούμενα σχολικά έτη:

     Θεατρικές παραστάσεις

     Εφημερίδα

     Αθλητικά

     Κατασκευές Μαθητών