ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

"Ποτάμια - Υδάτινοι δρόμοι"

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ν. Πενέση

Συμμετέχει η  Ι. Σκλαβενίτη

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

"Συζητήσεις εφήβων"

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Β. Σουλιώτη

Συμμετέχουν:  Α. Μαρκεσίνη και  Κ. Λέκκα