ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

Σχολ. έτος 2017-2018

 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Πατεράκη  Ευαγγελία Διευθύντρια (Αγγλικής Φιλολογίας)
2 Περίσσιος Κωνσταντίνος Υποδιευθυντής (Θεολόγος)
3 Σιταροπούλου Σουλτάνα Φιλόλογος
4 Τσαγκόγεωργα Μαρία Φιλόλογος
5 Λέκκα Καδιανή Φιλόλογος
6 Παπαδημητρίου Άννα Φιλόλογος
7 Μαρκεσίνη Αθηνά Φιλόλογος
8 Κόσσυβα Σταυρούλα Φιλόλογος
9 Ζεντέλη Ευγενία Φιλόλογος
10 Φάρος Πάνος Μαθηματικός
11 Ρηγόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
12 Μωραϊτάκης Κωνσταντίνος Φυσικός
13 Σουλιώτη Βασούλα Χημικός
14 Πενέση Νικολέττα Τεχνολογίας
15 Μακρή Ευαγγελία Πληροφορικής
16 Σκλαβενίτη Ιωάννα Μουσικός
17 Μητσάνη Ευαγγελία Γαλλικής Φιλολ.
18 Σωτηριάδου Ελένη Αγγλικής Φιλολ.
19 Μαμαλάκη Ειρήνη Γερμανικής Φιλολ.
20 Σαββατής Παναγιώτης Φυσικής Αγωγής
21 Τσιαντζής Δημήτριος Καλλιτεχνικών