ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

Σχολ. έτος 2016-2017

 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Πατεράκη  Ευαγγελία Διευθύντρια (Αγγλικής Φιλολογίας)
2 Περίσσιος Κωνσταντίνος Υποδιευθυντής (Θεολόγος)
3 Ψυχογιός Γεώργιος Θεολόγος
4 Σιταροπούλου Σουλτάνα Φιλόλογος
5 Τσαγκόγεωργα Μαρία Φιλόλογος
6 Λέκκα Καδιανή Φιλόλογος
7 Μακρυγιάννη Αθανασία Φιλόλογος
8 Μαρκεσίνη Αθηνά Φιλόλογος
9 Κόσσυβα Σταυρούλα Φιλόλογος
10 Ζεντέλη Ευγενία Φιλόλογος
11 Καψάλη Γιαννούλα Φιλόλογος
12 Φάρος Πάνος Μαθηματικός
13 Ρηγόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
14 Βρούτσης Νικόλαος Μαθηματικός
15 Μωραϊτάκης Κωνσταντίνος Φυσικός
16 Παπαζήσιμος Γεώργιος Φυσικός
17 Σουλιώτη Βασούλα Χημικός
18 Πενέση Νικολέττα Τεχνολογίας
19 Μακρή Ευαγγελία Πληροφορικής
20 Παπαλέξης Στέφανος Πληροφορικής
21 Γιαννουλάκη Αικατερίνη Πληροφορικής
22 Σκλαβενίτη Ιωάννα Μουσικός
23 Μητσάνη Ευαγγελία Γαλλικής Φιλολ.
24 Σωτηριάδου Ελένη Αγγλικής Φιλολ.
25 Κατωπόδη Μαρία Αγγλικής Φιλολ.
26 Μαμαλάκη Ειρήνη Γερμανικής Φιλολ.
27 Σαββατής Παναγιώτης Φυσικής Αγωγής
28 Δουμένη Αντριανή Φυσικής Αγωγής
29 Τσιαντζής Δημήτριος Καλλιτεχνικών
30 Βάκα Θεοδώρα Οικιακής Οικονομίας